ΛΟΥΠΕΣ

ΛΟΥΠΕΣ
λούπες
*Απόσταση εργασίας 34 cm
*Τρεις διαφορετικές μεγεθύνσεις: x2,5 – x3,0 – x3,5

Τιμή για το x2,5: 230,00€     (285,20€ με ΦΠΑ)

Τιμή για το x3,0: 250,00€     (310,00€ με ΦΠΑ)

Τιμή για το x3,5: 280,00€     (347,20€ με ΦΠΑ)

Φυλλάδιο προσφορών 2019

Έντυπος τιμοκατάλογος 2018
Φυλλάδιο προσφορών 3Μ 2018
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: